background-light

Affugtere - Nyttig viden

Værd at vide om fugtigt indeklima og brug af affugter.
En affugter virker i princippet som et køleskab.

Hvis du lader lågen i køleskabet stå åbent, vil fugten i rumluften sætte sig som et lag is på pladen, der sidder i bunden af skabet. Denne is smeltes med jævne mellemrum ved at processen i køleskabet ‘vendes’, og det deraf opståede vand løber i en beholder udenfor skabet.

En affugter virker på næsten samme måde. Men hvor vandet i et køleskab fordamper igen, så ledes vandet i en affugter til en lukket tømbar beholder eller til et afløb. Desuden arbejder affugteren ved lidt andre temperaturer.

I princippet laver motoren (kompressoren) i en affugter næsten lige meget varme og kulde, men dertil kommer et lille varmeoverskud fra den fugt, der var bundet i den fugtige luft – derfor vil man opleve, at affugterens udblæsningstemperatur er få grader højere end luften i rummet. Der tilføres med andre ord en smule varme til rummet, når affugteren er i drift, og da tør luft er billigere at opvarme end fugtig luft, vil det total set være relativ billigt at anvende en affugter, når luften i et rum er for fugtigt.

Den indbyggede blæser i affugteren har til formål at trække rumluften ind igennem affugteren. En vigtig proces, som dog også betyder, at der må forventes lidt støj fra maskinen. Ønsker man at anvende en affugter i sit soveværelse, er det anbefalelsesværdigt at lade affugteren køre i de timer, man ikke opholder sig i rummet.

Jo større en affugter er desto mere støjer den, så derfor vil det ofte være en bedre løsning at anvende fx 2 mindre, frem for én stor affugter, hvis der er behov for affugtning af opholdsrum. Denne løsning kan også give en mere optimal affugtning.

En affugter bør benyttes i et lukket rum for at opnå den optimale effekt. Luk derfor helst alle døre og vinduer for at forhindre, at der kommer fugtig luft ind og bliver blandet med den luft i rummet, der skal tørres.

Inde i rummet skal luften kunne cirkulere frit, for at få en god luftcirkulation overalt i rummet. Placer derfor affugteren et sted, hvor intet hæmmer luftstrømmens bevægelse gennem både affugterens luftindtag og udblæsning. Affugteren skal under normale omstændigheder placeres midt i rummet. Men for at tørre et bestemt sted, kan affugteren placeres således, at udblæsningsluften blæses mod det våde sted, så den varme og tørre luft passerer hen over det. Affugteren bør altid være mindst 1 meter fra væggen.

Affugtere opvarmer luften samtidig med, at den fugten fjernes. I mindre rum kan dette få temperaturen til at stige. En rumtemperatur på ca. 20° til 27° C giver normalt gode forhold for affugtning.

Dug på vinduerne om vinteren, indikerer reelt at der foregår en affugtning af rummet. Hvis glasset i et vindue er koldt (ved frostvejr udendørs), så sker den samme proces, som i en affugter: Den fugtige rumluft sætter sig som dug/is på den kolde rude, og løbende sker der en ‘afsmeltning’ i form af vand, som løber ned i vindueskarmen.

Dug på en rude, kan betyde, at ruden ikke isolere nok i forhold til rumluftens temperatur og fugtindhold. Hvis du har dug på ruden og/eller vand i vindueskarmen i frostvejr, er det derfor ikke sikkert, at det er fordi, du har det for fugtigt i rummet. Dette fænomen skyldes ofte, at den fugt, der er i rummet, kondenserer på den kolde rude. Selv på energiruder kan dette fænomen forekomme, hvis der er relativ meget fugt i rumluften.

Vær opmærksom på, at en affugter normalt vil kræve nogenlunde almindelige stuetemperaturer for at yde den mest optimale indsats. Varm luft indeholder mere fugt end tør luft. Falder temperaturen, vil luftfugtigheden typisk gøre det samme. Og kommer temperaturen helt ned under 5 grader, slår maskinen helt fra. At affugterens blæser og kompressor muligvis alligevel kører, kan skyldes, at den måler en relativ høj fugtighedsprocent, og derfor vil søge at nedbringe den. Automatikken i de fleste ‘almindelige’ affugtere tager ikke hensyn til temperaturen, men udelukkende til fugtighedsprocenten.

Der findes imidlertid også affugtermodeller, som er udviklet netop til at arbejde ved lave temperaturer, f.eks. i en garage eller uopvarmet kælder. Det vil typisk dreje sig om sorptions-affugtere.